Haber342

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kuruldu


  • 17 Ocak 2022
  • Haber Merkezi

Hekimlere görevlerini yaparken karşılaştıkları şiddet ve mobbing, malpraktis davaları başta olmak üzere, hekimlerin mali ve özlük haklarıyla ilgili konularda ücretsiz hukuksal destek verecek olan Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kuruldu.


Kısa adı HHDD olan derneğin kurucu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, son dönemlerde hekimlik mesleğinin değersizleşmeye başladığını belirterek, sağlık alanının en önemli aktörü olan hekimlerin maddi ve manevi birçok alanda sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Hekimlerin çalışma hayatında karşılaştıkları önemli sorunları sıralayan Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, "Hekimler yine hekim olan yöneticiler tarafından mobbinge maruz bırakılıyor. Yöneticilerin bireysel çıkarları için hekimlere baskı yapılıyor, sindirilmek isteniyor. Bir çok hekim istifa ediyor ya da yurt dışına gitmeye çalışıyor. CİMER ve SABİM'e gelen şikayetler bir süzgeçten geçirilmeden direkt hekimlerden savunma isteniliyor. Bu durum hekimler üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor" dedi.


“Hekimin kafasında mermer kıran serbest kalıyor”


Hekimlerin özlük hakları konusunda birçok olumsuzluk yaşandığını vurgulayan Başkan Bayram, nöbetler başta olmak üzere, ücretler, hastalık raporları, ek göstergeler, izinler, tayinler, sosyal haklar atamalar gibi konularda hekimlerin haklarının çiğnendiği ve yöneticiler tarafından hukuk dışı uygulamalara maruz bırakıldığını ifade etti. Hekimlere yönelik şiddet olaylarının arttığına da dikkat çeken Bayram, "Hekimlere fiziksel ya da sözlü şiddet uygulamaları son derece sıradan hale gelmiş ve bu konuda yöneticiler üzüntü dilekleri dışında başka hiçbir yaptırımda bulunmak istememişlerdir. Aynı şiddet savcı ya da hâkimlere yapıldığında ise kişi derhal tutuklanmakta savcının kapısını kıranlara derhal tutuklanan kararı verilmekte, ama aynı özen hekimlere uygulanmamakta, hekimin kafasında mermer kırıldığında ise saldırgan serbest bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.


“Hekimler sahipsiz bırakılmaktadır”


Başkan Cengiz Bayram, derneğin kurulmasına yol açan sorunları ve derneğin yapacağı çalışmaları anlatarak, "Tıp mesleğini uygulama esnasında karşılaşılan olumsuzluklar karşısında hasta ya da hasta yakınları tarafından açılan ceza ya da tazminat davalar karşısında hekimler sıkıntılı süreçler yaşamakta ve birçoğu mesleği bırakmakta ya da yurt dışında mesleklerine devam etme kararı almaktadırlar. Hekimler ne tıp fakültesindeyken ne de ihtisasları esnasında ne de mesleklerini yaparken hiçbir hukuki eğitime tabii tutulmamakta ve bu nedenle hukuki farkındalık olmadığından tıbbi malpraktisler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Hekimlerin ve hekim hakları için mücadele eden oda, sendika, uzmanlık dernekleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar profesyonel hukuk alt yapısı olmadığından sorunlara karşı yeterli ve uygun mücadeleyi verememektedirler. Hekimler karşılaştıkları tüm bu olumsuzluklardan dolayı tıpta tanımlanan tıbbi malpraktis stress sendromları başlığıyla hastalıklar tanımlanmış ve hekimlerin tıbbi desteğe ihtiyaçları oluşmuştur. Hekimler sahipsiz kalmıştır. Yazılı ya da görsel medya da hekimleri ya da hekimlik mesleğini küçük düşürücü yayınlar yayınlamakta ve bu yayınlar meslek onuruna zarar vermektedir. Hekim olmayan kişilerin sadece hekimlerin yapması gereken işleri yaptığı görülmekte ve bu da halk sağlığını tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.


“Hekimler artık sahipsiz değildir”


Hekimlerin dernek sayesinde hukuksal anlamda sahipsiz kalmayacağını ifade eden Bayram, “Behçet Necatigil’in şiirindeki (Hep hatırla: Çaresizseniz, Çare Siz'siniz) felsefesinden yola çıkarak bir derneğimizi kurduk. Kısaca HHDD şeklinde belirtilen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği adlı derneğimiz, esas itibariyle hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında veya mesleki faaliyetle ilgili olarak karşı karşıya kaldıkları her türlü hukuki konuda, özelikle de şiddet ve mobbing ile etkin mücadele, özlük haklarının ihlali ile tıbbi malpraktis iddia ve davaları sürecinde onlarla dayanışma içinde olmak, bu kapsamda gerektiğinde dernek imkânları kullanılarak hukuki destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Mesleki faaliyetini icra ederken yöneticileri veya amirleri tarafından mobbing uygulanan hekimlerle hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Bu kapsamda mobbing uygulayan yönetici ve amirle mağdur hekimin değil de dernek tüzel kişiliğinin muhatap olması öncelenecek. Olumlu sonuçlanması önemsenmeksizin mevzuat dahilindeki her türlü cezai ve idari girişimlerde bulunulacak. CİMER SABİM gibi merkezlerden gelen şikayetler iftira niteliğinde ise şikayetçiye dava açılacak ve şikayetler bizzat tarafımızdan savunulacak buna ait bir whatsapp hattı oluşturulacaktır” dedi.


“Kamu özlük hakları sorun çözme hattı kuruldu”


Kamu özlük hakları sorunu çözme hattının kurulduğunu sözlerine ekleyen Bayram, “Kamu veya özel sektörde görev yapan hekimlerin her türlü özlük haklarının (kendi tayinleri, eş durumu tayinleri, sağlık durumu tayinleri, görevlendirmeler, fazla mesailer, nöbetler, icaplar, hastalık izinleri, ücretli ve ücretsiz izinler, emeklilik, atamalar, sosyal haklar, maaşlar, ek ödemeler, göstergeler, ek göstergeler vb.) korunması, savunulması ve gerektiğinde alınması için hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacaktır. Bu konuda Kamu Özlük Hakları Sorun Çözme Hattı uygulamaya girmiş ve 0533 120 04 98 nolu hattan hizmet sunmaya başlanmıştır. Burada Kamu Özlük Haklarına yönelik sorunlar en geç 24 saat içinde size özgü cevaplanabilmektedir. Özeldeki hekimlerin özlük hakları ile ilgili İş Hukuku konusunda uzman insan istihdam ederek hekimlere hukuksal bilgi desteği sağlamaktadır. Bu konuda 0532 254 03 59 nolu hattan bilgi desteği sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.


“24 saat hukuksal destek verilecek”


24 saat hukuksal anlamda desteğin verileceğini belirten HHDD Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, “Görevi başındayken veya görevi nedeniyle sözel ve/veya fiziksel şiddete maruz kalan hekimlerle hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. 24 Saat Hekimlere ücreti dernekten karşılanmak üzere tüm illerde görevleri ile ilgili uğradıkları sözlü ya da fiziksel saldırılar karşısında, ücreti dernek tarafından karşılanmak üzere avukat sağlanacaktır. Tıbbi malpraktis iddialı ceza, tazminat ve idari soruşturma ve dava süreçleri kapsamında ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Madde kapsamında, hekimlerin mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız şekilde karşı karşıya kalacakları diğer her türlü cezai ve idari soruşturmalar sürecinde hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Hekimlerin cezai ve tazminat sorumluluklarının azaltılmasının ya da kaldırılmasının sağlanmasına yönelik olarak mevzuat düzenlemeleri yapılması hususlarında görüş ve öneriler oluşturulacak, bunların raporlar şeklinde yetkili makamlara sunulması sağlanacak. Madde kapsamında, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası koşul ve tazminat tutarlarının hekimler lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yanı sıra yurt dışındaki uygulamalar da incelenerek halen uygulanan sigorta sistemine alternatif olabilecek yeni modeller üzerinde çalışılacak. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere hekimlerde genel olarak hukuk ve özel olarak sağlık hukuku konularında farkındalık oluşturulmasına yönelik olarak seminer, toplantı, sempozyum, konferans vb düzenlenecek. Hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren her türlü girişimlere karşı hukuki karşılık verilecek. Hekim olmayan kişilerin mevzuata aykırı şekilde ticari amaçlı olarak tıbbi faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesine yönelik hukuki mücadele verilecek. Öznesi hekim veya hekimlik mesleği olan meslek derneklerine, odalara, sendikalar ile kurum ve kuruluşlara hukuk danışmanlığı sunulması hedeflenecektir" diye konuştu.Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
TİHEK'ten, Bolu Belediyesi'nin yabancılara dolarla 'su' ve 100 bin TL'ye 'nikah' kararı hakkında 40 bin lira para cezası
TİHEK'ten, Bolu Belediyesi'nin yabancılara dolarla 'su' ve 100 bin TL'ye 'nikah' kararı hakkında 40 bin lira para cezası
GÜNDEM
Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması
Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması
GÜNDEM
Dördüncü sondaj gemisi Mersin’e ulaştı
Dördüncü sondaj gemisi Mersin’e ulaştı
GÜNDEM
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata!
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata!
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha resti çekti
GÜNDEM
Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
GÜNDEM
Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
GÜNDEM
GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
GÜNDEM
Kız yurdunda panik!
Kız yurdunda panik!
GÜNDEM
GTO gastronomide mesleki sertifikasyon yapacak
GTO gastronomide mesleki sertifikasyon yapacak
GÜNDEM
SON DAKİKA... İsmail Gülle'ye Fikret Kileci engeli
SON DAKİKA... İsmail Gülle'ye Fikret Kileci engeli
GÜNDEM
 GAÜN’de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
 GAÜN’de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GÜNDEM
18 Mayıs günü hava nasıl olacak?
18 Mayıs günü hava nasıl olacak?
GÜNDEM
 GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam edecek
 GAİB uygulamalı karbon ayak izi eğitimleri devam edecek
GÜNDEM
 GSO Başkanı Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı
 GSO Başkanı Ünverdi’den 19 Mayıs mesajı
GÜNDEM
DEVA Partisi İl Başkanı Ertuğrul Kaya ve yönetimi HABER’i ziyaret etti
DEVA Partisi İl Başkanı Ertuğrul Kaya ve yönetimi HABER’i ziyaret etti
GÜNDEM
Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi
Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi
GÜNDEM
Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
GÜNDEM
 Festival gibi kan bağış kampanyası
 Festival gibi kan bağış kampanyası
GÜNDEM
 Gaziantep’te Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı
 Gaziantep’te Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı
GÜNDEM
Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası başlıyor
Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası başlıyor
GÜNDEM
Avrupa Günü için lezzetli kutlama
Avrupa Günü için lezzetli kutlama
GÜNDEM
FETÖ üyesi 15 hakim ve savcı ihraç edildi
FETÖ üyesi 15 hakim ve savcı ihraç edildi
YEREL
GAGA’da Lezzetli Kutlama
GAGA’da Lezzetli Kutlama
YEREL
 Belediye meclisi sınır ilçesinde toplandı
 Belediye meclisi sınır ilçesinde toplandı
GÜNDEM
Milletvekili Koçer’in teyze acısı!
Milletvekili Koçer’in teyze acısı!
GÜNDEM
Gaziantep Gençlik Festivali başlıyor
Gaziantep Gençlik Festivali başlıyor
GÜNDEM
Başkan Fadıloğlu Milli sporcularla buluştu
Başkan Fadıloğlu Milli sporcularla buluştu
GÜNDEM
 Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı
 Gaziantep'te lise öğrencilerinden hatıra ormanı
GÜNDEM
19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor bayramı
GÜNDEM
Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu
Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu
GÜNDEM
Tahmazoğlu’ndan kan bağışına davet
Tahmazoğlu’ndan kan bağışına davet
GÜNDEM
Milletvekili Erdoğan Çiftçiler Gününü tarlada kutladı
Milletvekili Erdoğan Çiftçiler Gününü tarlada kutladı
GÜNDEM
SON DAKİKA... Karkamış'a atılan füze sonrası 1 askerimiz şehit oldu
SON DAKİKA... Karkamış'a atılan füze sonrası 1 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
Akkent Mahallesi'ne yeni park
Akkent Mahallesi'ne yeni park
GÜNDEM
Büyükşehir'den Araban'a hizmet
Büyükşehir'den Araban'a hizmet
GÜNDEM
Vakıflar Haftası etkinlikleri Gaziantep’te başladı
Vakıflar Haftası etkinlikleri Gaziantep’te başladı
GÜNDEM
Son dakika... Gaziantep Valiliğinden Deva Partisi'ne evrakta sahtecilik suçlaması
Son dakika... Gaziantep Valiliğinden Deva Partisi'ne evrakta sahtecilik suçlaması
GÜNDEM
GESOB'da İsmet Özcan dönemi
GESOB'da İsmet Özcan dönemi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış
GÜNDEM
Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm
Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm
GÜNDEM
AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
AFAD uyardı: 4 ilimizde kuvvetli yağış etkili olacak
GÜNDEM
16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
16 yıl sonra Erdoğan'ın Avusturya'da çekilen salon futbolu fotoğrafları paylaşıldı
GÜNDEM
Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme
Erdoğan taklitçisinden Soylu'ya gönderme
GÜNDEM
Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
Yargıtay'dan eşlerin maaşına el koyan kocalara kötü haber!
GÜNDEM
Sadece Şile'de yetişiyor!
Sadece Şile'de yetişiyor!
GÜNDEM
Şahinbey’den 131 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye
Şahinbey’den 131 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye
GÜNDEM
Araban caddelerine asfalt dökülüyor
Araban caddelerine asfalt dökülüyor
YEREL