Gizlilik İlkeleri

Yasal Uyarı

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve bu internet sitesinin kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili bilgi veren metni okumanız gerekmektedir. Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınıza olacaktır.

Bulunduğunuz site haber342.com'a aittir ve yine onun tarafından işletilmektedir. İçeriği, tamamen ya da kısmen, kuruma ait Bilgi Bankalarından sağlanmaktadır ve bu bilgiler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyal, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, sahibinin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Sitedeki yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini siteye bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sitemiz üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, haber342.com'a telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olursunuz. Bu lisans kapsamında Bakanlığımız, her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya açmak ya da sunmak haklarına sahip olmaktadır. Bu haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

Bu site, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. haber342.com bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Bu site kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle kurumumuz sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Bir kullanıcı olarak, forum alanlarını kullanarak başka kullanıcılarla etkileşime geçebilir, mesaj gönderebilirsiniz. Sitenin herhangi bir alanında sizin izniniz olmaksızın sizin kişisel bilgileriniz yayınlanmaz, fakat herhangi bir kişiye verdiğiniz kişisel bilgileriniz üçüncü kişiler tarafından toplanabilir yada kullanılabilir. haber342.com'un böyle bir durumda hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu site, ayrıca kendisine bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları içerebilir. Yönetim, sitedeki forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Site içeriğindeki forum alanlarında, kullanıcılar tarafından iletilen görüş ve düşüncelerden doğan sorumluluk; görüş ve düşüncenin sahibi olan kullanıcıya aittir. Bu nedenle haber342.com'a sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez. Forum alanlarını kullanırken, aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir:

Diğer kullanıcıların forum alanlarını ve diğer iletişim alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek,

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi göndermemek ya da iletmemek,

Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme göndermemek ya da iletmemek,

Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme göndermemek ya da iletmemek,

Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme göndermemek, iletmemek ya da kullanmamak.

Bu hizmeti kullanırken, site yönetiminin forum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, site yönetimi, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

haber342.com, sitedeki materyalin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteyi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı kurumumuzun sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Bu anlaşma, haber342.com tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Kullanıcıların Gizlilik Hakları

haber342.com, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

Sizin kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunlar açıkça sorulacaktır. Örneğin, eğer site içerisinde bir foruma katılacaksanız, size adınız ve elektronik posta adresiniz sorulacaktır. Site yönetilirken Kişisel Bilgi'leriniz kullanılır ve sitenin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderilebilir.

Kişisel bilgileriniz ve elektronik posta adresiniz kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve açıklanmaz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine 'cookie' adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie'nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, sitemizin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, yönetim tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen mailto:gazete@giresungazete.net adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.